ADCC Swedish Open 1 -76,9kg Jani Lax vs Oskar Karlström Biller

ADCC Swedish Open 1 -76,9kg Jani Lax vs Oskar Karlström Biller

SGL Öst 3 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Andreas Sweström

SGL Öst 3 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Andreas Sweström

SGL Öst 3 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Fredrik Karlsson

SGL Öst 3 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Fredrik Karlsson

SGL Öst 3 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Martin Åkesson

SGL Öst 3 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Martin Åkesson

SGL Öst 3 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Mattias Coleman

SGL Öst 3 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Mattias Coleman

Tapout 2010-11-20 Blue belt Middle Oskar Karlström Biller vs Daniel Rosendahl

Tapout 2010-11-20 Blue belt Middle Oskar Karlström Biller vs Daniel Rosendahl

Tapout 2010-11-20 Blue belt Middle Oskar Karlström Biller vs Oliver Kördel

Tapout 2010-11-20 Blue belt Middle Oskar Karlström Biller vs Oliver Kördel

Tapout 2010-11-20 Blue belt Middle Oskar Karlström Biller vs unknown2

Tapout 2010-11-20 Blue belt Middle Oskar Karlström Biller vs unknown2

Tapout 2010-11-20 Blue belt Middle Oskar Karlström Biller vs unknown3

Tapout 2010-11-20 Blue belt Middle Oskar Karlström Biller vs unknown3

SGL final 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Emil Edin

SGL final 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Emil Edin

SGL final 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Fabian Fristedt

SGL final 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Fabian Fristedt

SGL final 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Jass Murutalu

SGL final 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Jass Murutalu

SGL final 2010 Nybörjare -77kg Taavi Sööt vs Oskar Karlström Biller

SGL final 2010 Nybörjare -77kg Taavi Sööt vs Oskar Karlström Biller

SGL Öst 1 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Eddie Bernerstål

SGL Öst 1 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Eddie Bernerstål

SGL Öst 1 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Michael Wang

SGL Öst 1 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Michael Wang

SGL Öst 1 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Niklas Hadorn

SGL Öst 1 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Niklas Hadorn

SGL Öst 1 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs unknown1

SGL Öst 1 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs unknown1

Gameness XI Fortsättare -79kg Aziz Karan vs Oskar Karlström Biller

Gameness XI Fortsättare -79kg Aziz Karan vs Oskar Karlström Biller

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Rasmus Tholander

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Rasmus Tholander

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Sebastian Lazo

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Sebastian Lazo

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Henrik Björk

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Henrik Björk

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Jonas Gade

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Jonas Gade

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Stanislau Peryshch

SGL Öst 3 2011 Fortsättare -77kg Oskar Karlström Biller vs Stanislau Peryshch

ESWT 2009 -75kg Oskar Karlström Biller vs James Kytösaho

ESWT 2009 -75kg Oskar Karlström Biller vs James Kytösaho

ESWT 2010 -75kg Jimmy Svensson vs Oskar Karlström Biller

ESWT 2010 -75kg Jimmy Svensson vs Oskar Karlström Biller

SGL Öst 2 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Erik Lindén

SGL Öst 2 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Erik Lindén

SGL Öst 2 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Alfred Lindeborg

SGL Öst 2 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Alfred Lindeborg

SGL Öst 2 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Viktor Davidsson

SGL Öst 2 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Viktor Davidsson

SGL Öst 2 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Dan Kardell

SGL Öst 2 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Dan Kardell

SGL Öst 1 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Anders Tottmar

SGL Öst 1 2010 Nybörjare -77kg Oskar Karlström Biller vs Anders Tottmar